4 Ekim 2012 Perşembe

Farklı bir 'Tarih Tekerrürdür' Öyküsü

Yıl 1972. Jack Porter ve Bill Novelli'nin bir ezber bozmak üzere yola çıktığı tarih. Çıktıkları yol onları sosyal pazarlamanın öncüsü yapacak ve değerleri, fikirleri, davranışları daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde değiştirecek fırsatların penceresi ardına kadar açılacaktı. Bu iki öncü her şeyin mutlaka bir yolu bir olduğuna yürekten inanıyordu. Kararlıydılar. 

Aynı durum bugün için de geçerli. Markanızı, ele aldığınız konuları ya da durumları dönüştürecek olan gizli potansiyelin kilidini açacak anahtarları buluncaya değin çabalarımızdan vazgeçmiyoruz. Şimdiye dek öyle yapıldı diye her zamanki çözümlere başvurmak yerine, eski köye yeni adetler getiriyoruz. Derinlemesine, verilere dayalı, ileri tekniklerle geliştirilen ölçümleri isabetli yaratıcılıkla harmanlıyor, çarpıcı fırsatların kapılarını açacak doğru çözümleri buluyoruz.

Porter Novelli'nin 40'ıncı yıldönümü bizlerin Halkla İlişkiler sektöründe ezber bozan katkılarımızı kutlamamız anlamına geliyor. Kutladığımız bir şiarımız daha var: Birlikte çalıştığımız ortaklarımızı dönüştürme hedefimizdeki kararlığımız, onların düşündüklerinden de BÜYÜKTÜR. Ve bu hiç değişmeyecektir.


www.porternovelli.com/40years/

Hiç yorum yok: